Excite

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap: herken de symptomen

Wanneer een eicel en een zaadcel met elkaar versmolten zijn, spreek je van een zygote. Deze zygote reist via de eileider verder naar de baarmoeder, waarna de rest van de ontwikkeling plaatsvindt. Wanneer de zygote niet helemaal afreist naar de baarmoeder, maar zich in plaats daarvan ergens anders nestelt, spreek je van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Er kan veel schade ontstaan door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Herken de symptomen dus tijdig.

Oorzaken van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

De redenen van het ontstaan van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn niet altijd duidelijk. Soms is een beschadiging van de eileider de oorzaak. Doordat de bevruchte eicel de eileider niet goed kan passeren, nestelt zij zich uiteindelijk in de wand van de eileider. Ook kan het voorkomen dat een eicel zich in de baarmoederhals, de eierstok of de buikholte innestelt.

Gevolgen van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Wanneer de buitenbaarmoederlijke zwangerschap zich voordoet in de eileider, komt de eileider naarmate het embryo groeit, meer onder druk te staan. Uiteindelijk kan de eileider scheuren en bloedingen in de buik veroorzaken. Dit is een gevaarlijke situatie die adequaat medisch ingrijpen vereist. Ook kunnen de beschadigingen aan de eileider(s) leiden tot verminderde vruchtbaarheid of zelfs totale onvruchtbaarheid.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: de symptomen

Doordat het embryo weinig ruimte heeft om te groeien, kent een buitenbaarmoederlijke zwangerschap al in een vroeg stadium symptomen, soms zelfs al vóórdat een vrouw weet dat ze in verwachting is. Klachten kunnen zijn:

  • Pijn in de onderbuik, meestal aan één kant
  • Vaginale bloedingen, onregelmatig van aard
  • Hevige, plots opkomende pijn die zich verspreidt door de buik

Dit laatste symptoom kan er op wijzen dat de eileider scheurt. Spoedige medische behandeling is dan vereist, omdat een vrouw in shock kan raken.

Behandeling en prognose buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Behandeling en prognose van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is zoals gezegd een bedreigende situatie, die helaas niet anders kan worden opgelost dan door de zwangerschap te beëindigen. Door ruimtegebrek zou het embryo zich sowieso niet normaal kunnen ontwikkelen, dus een positief verloop van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is uitgesloten. Door de symptomen tijdig te herkennen, kan de schade aan de eileider(s) worden beperkt. De prognose voor toekomstige zwangerschappen is dan ook afhankelijk van de toestand van de eileiders.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021