Excite

Reiki: een Japanse alternatieve geneeswijze

Reiki is een alternatieve geneeswijze en behoort tot de paranormale geneeswijzen. De handen dienen als doorlaters van lichaamsenergie. Met deze energie worden patiënten behandeld. Lichaam, geest en ziel van de patiënt worden met dezelfde reikibehandelingen genezen. Het bestaat van deze componenten, noch de genezing ervan met reiki is nooit wetenschappelijk bewezen.

Oorsprong reiki

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van de reiki. Hij werd geboren in 1865. Zijn vorm van reiki noemde hij Usui Reiki Ryoho. Ryoho is het Japanse woord voor therapie. Reiki bestaat uit twee componenten, waarbij rei staat voor geest of ziel en ki voor energie of levenskracht. Usui ontwikkelde reiki oorspronkelijk als weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. In 1922 maakte Usui zijn methode tot een concretere onderwijsvorm.

Werking reiki

Bij een reikibehandeling wordt de energie van de patiënt gevoed en in harmonie gebracht door middel van de lichaamsenergie van de reikibehandelaar. Door de disharmonie in de energiebalans bij de patiënt kunnen namelijk klachten ontstaan op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De lichaamsenergie van de behandelaar zorgt voor een balans in de energiebanen en chakra's van de patiënt.

Reikibehandelaars zien de methode niet als een geneeswijze, maar meer als een weldoener voor lichaam en geest. Het zal je bij wijze van spreken niet minder verkouden maken. Reiki is er niet alleen voor mensen, maar ook dieren en planten of zelfs objecten in je huis kunnen baat hebben bij handoplegging. Reiki is overigens nooit wetenschappelijk bewezen. Er zijn onderzoeken geweest, maar deze zijn niet getoetst en ook niet gepubliceerd in tijdschriften van enige relevantie.

Reiki cursus

Veel mensen vinden het interessant om een reikicursus te doen. Het is echter een lang proces voordat je een officiële reikigenezer bent. Het traditionele systeem van Usui kent drie fases, waarbij je officieel ingewijd moet worden. Er zijn inmiddels al vele andere vormen van reiki ontwikkeld, elk met zijn eigen kenmerken. Lees je dus goed in voordat je aan een reikicursus begint. Bedenk ook dat sommige cursussen erg veel van je kunnen vragen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021